Úvod    Fotogaléria

Fotogaléria

Rok po 25. výročí konsekrácie kostola v Sokoli
12 Farská púť - Levoča, Spišské Podhradie, Široké (19.8.2021)
11 Uvedenie duchovného otca do úradu farára a dekana
10 Betlehemské svetlo 2019
9 Požehnanie sochy Jána Pavla II. pri kostole v Tepličanoch (8.12.2019)
8 Odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie v Malej Vieske 2019
7 Hraná krížová cesta na Veľký piatok 2019
6 Jasličková hra "Cesta k dieťaťu" 2018 v Tepličanoch (účinkuje divadielko Červienka)
5 Krížová cesta Pútnika (14.04.2019)
1 Jasličková hra "Cesta k dieťaťu" 2018 v Sokoli (účinkuje Divadielko Červienka)
4 Detský karneval na tému Dobrý pastier (22. 04. 2018)
0 Krížová cesta Pútnika na podporu kampane Deň počatého dieťaťa (25.03.2018)
0 Jasličková hra Zobuď sa, synček môj 25.12.2017
0 Jasličková hra Darček pre Ježiška 25.12.2016
0 Divadelné predstavenie Svetlo z Fatimy 7.10.2017 (uvedené k 100. výročiu zjavení Panny Márie vo Fatime)
0 Divadelné predstavenie Červienka 23.4.2016 (uvedené v Roku Božieho milosrdenstva)
0 Posviacka kostola Božieho milosrdenstva v Tepličanoch (časť obce Družstevná pri Hor.) 12.11.2016
0 20. výročie konsekrácie kostola v Sokoli (8.10.2015)
0 Požehnanie adventného venca 2015
0 Prvé Sväté Prijímanie 2012
0 Juniáles (22.6.2008)
0 Výlet - Jánošíkova bašta (25.7.2007)
0 Výlet na Kriváň (21.7.2007)
0 Cyklotúra na Ružín (18.7.2007)
0 Tábor pre deti (9.- 13.7.2007)
0 Mariánska púť v Levoči (7.- 8.7.2007)
0 Adorácia v kostole v Kostoľanoch (26.5.2007)
0 Posvätenie sochy sv. Floriána pri základnej škole (20.5.2007)
0 Výlet do Slovenského raja (8.5.2007)
0 Detský letný tábor 2018 v Družstevnej pri Hornáde
0