Úvod    Kontakt

Kontakt

Rím.kat. farnosť sv. Štefana,

Košická 5/11,

04431 Kostoľany nad Hornádom

Telefón: 0910 349 658

E-mail: kostolany@abuke.sk

 

Úradné hodiny

 

Číslo účtu na milodary:

- pre Kostol sv. Štefana v Kostoľanoch nad Hornádom 

  SK39 0200 0000 0007 4104 1512

 

- pre Kostol Narodenia Panny Márie v Malej Vieske

  SK82 0900 0000 0050 3494 6390

 

- pre Kostol Božieho Milosrdenstva v Tepličanoch

  SK35 0900 0000 0004 4963 4628

 

- pre Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Sokoli

  SK93 0900 0000 0004 4979 1500