Úvod    Sviatosti a Sväteniny    Prvé sväté prijímanie

Prvé sväté prijímanie

Eucharistia (1. sväté prijímanie)

Eucharistia je samotný Kristus v spôsobe chleba a vína. Eucharistia ako pokrm má aj ďalšie názvy, nazývame ju aj sviatosť oltárna, sväté prijímanie. Eucharistia ako obeta označuje aj svätú omšu a eucharistické zhromaždenie. Eucharistia je obeta Cirkvi. Konsekráciou sa mení nekvasený chlieb a víno na telo a krv Krista. Vyslovia sa pri nej konsekračné slová. Vtedy sa mení podstata chleba a vína. Premenenie spôsobuje Duch Svätý. Kristus je prítomný celý pod každým spôsobom. To znamená, že nie je ochudobnený ten, kto prijíma len telo, pretože prijíma Krista celého. Sväté prijímanie sa podáva vkladaním do úst, víno prijíma kňaz, prípadne veriaci pri mimoriadnej príležitosti (svadba a pod.).

 

Všeobecne k príprave sviatosti Zmierenia a Eucharistie

Bezprostredná príprava na slávenie a prijímanie Eucharistie sa robí dvojfázovo: ako školská katechéza v treťom ročníku základných škôl a ako farská katechéza, ktorá sa koná v rámci sv. omší za účasti detí v kostole v Sokoli (utorok) a v Kostoľanoch nad Hornádom (štvrtok)

Žiaci, ktorí neboli na 1. svätom prijímaní v 3. ročníku ZŠ a majú záujem, sa môžu na prípravu prihlásiť aj vo vyššom ročníku. 

 

Čo je potrebné...?

1. Vyplniť prihlášku, priniesť ju na prvé stretnutie a tam odovzdať duchovnému otcovi.

2. Deti, ktoré sú pokrstené v inej farnosti ako v Kostoľanoch nad Hornádom, nech v prihláške uvedú názov farnosti, v ktorej boli pokrstené (najmä, ak ide o gréckokatolícku farnosť).

3. Zúčastňovať sa sv. omší v nedeľu a prikázaný sviatok a sv. omší za účasti detí. Zabezpečte si slovníček a doň vám kňaz omši podpíše účast na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok.

4. Naučiť sa otázky a základné modlitby a témy, ktoré sa budú preberať pri farskej katechéze na sv. omši pre deti.