Úvod    Farnosť    História farnosti

História farnosti

Počiatky farnosti spadajú do 12. – 13. storočia, kedy bol medzi obcou Sokoľ a Tepličany vystavaný kostol. Farnosť sa prvýkrát písomne spomína v pápežských desiatkoch z roku 1334 – 1337 ako Alzokole (Nižný Sokoľ). Farármi v tom čase po sebe boli Stanislav a Ján. Samostatná farnosť s názvom Szent István vznikla až v roku 1482 po dostavbe nového kostola už v rozvinutej obci Kostoľany (Sz. István).Reformácia neobišla ani našu farnosť. Počas reformácie v 16. a v 17. storočí tu pôsobili títo evanjelickí farári: v r. 1560 Jeronym, 1586 – 1591 Peter Lindak, v r. 1595 – 1599 Daniel Fábry, v r. 1620 – 1621 Pavel Wigastius.

Naša farnosť patrila pod Abovský archidiakonát Jágerského biskupstva. Od r. 1804 pod Katedrálny archidiakonát Košického biskupstva. Filiálkami farnosti Kostoľany nad Hornádom v minulosti boli obce Sokoľ, Malá Vieska a Tepličany a do roku 1787 aj Kavečany. V roku 1960 po zlučení obcí sa farnosť premenovala na Farnosť Družstevná pri Hornáde a ako filiálka bola začlenená obec Sokoľ. Odčlenením Kostolian od Družstevnej pri Hornáde v roku 2003 vznikla opätovne aj Farnosť sv. Štefana Kostoľany nad Hornádom. Obce Sokoľ a Družstevná pri Hornáde boli začlenené ako filiálky.

Dňa 21. novembra 2022 bol do Heraldického registra Slovenskej republiky pod signatúrou HR W-485/2022 zapísaný erb Rímskokatolíckej farnosti svätého Štefana, Kostoľany nad Hornádom. Dňa 26. decembra 2022 pri odpustovej slávnosti sv. Štefana - prvomučeníka bol erb farnosti predstavený a požehnaný vdp. prof. Petrom Zubkom. V súčasnosti naša farnosť patrí do Košického arcibiskupstva a do konca júna roku 2020 do dekanátu Košice - východ. Po úprave dekanátov v Košickej arcidiecéze, od júla 2020, patrí naša farnosť do Obišovského dekanátu.