Úvod    Farnosť    Kostoly vo farnosti

Kostoly vo farnosti

Kostoľany nad Hornádom

Farský kostol sv. Štefana – protomartýra bol nad obcou vystavaný pravdepodobne už v 12. – 13. storočí. Nový rím. kat. kostol  bol postavený v roku 1480 mestom Košice v gotickom štýle. V roku 1774 bol úplne prestavaný v rokokovo – klasicistickom štýle. V roku  1891 bol upravený a v roku 1929 obnovený. Z roku 1774 pochádzala vzácna rokokovo – klasicistická kazateľnica, ktorá bola neskôr odstránená. V roku 1950 bol odstránený aj hlavný oltár z roku 1891. Z pôvodného zariadenia kostola sa zachovalo veľmi málo. V roku 1999 bola opravená strecha kostola. V súčasnosti sa upravil vstup do kostola a pripravuje sa rekonštrukcia strechy. Kostol je jednoloďový so segmentovým uzáverom presbytéria a do štítového  priečelia vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté vysokou českou klenbou, v lodi sú tri polia pruskej klenby. Vonkajšia architektúra sa sústreďuje na štítové priečelie, členené nárožnou a dvoma pilastrami vysokého radu, medzi ktorými je rokokový vstupný portál. Na portáli je letopočet výstavby kostola (AD 1774) a supraporný reliéf s poprsím sv. Štefana – kráľa.Veža má nárožné pilastre a terčíkovú podstrešnú rímsu, na ktorú dopadá baroková baňa so slepou laternou. Kostol je evidovaný ako kultúrna pamiatka.

 

    

 

Družstevná pri Hornáde, časť Malá Vieska

Kostol v Malej Vieske bol vystavaný už v roku 1433. V XVI. storočí ho zaujali protestanti a používali do roku 1698 a mali ho v rukách i na začiatku 18. storočia (1707 - 1714). V roku 1733 ho dalo mesto Košice zrenovovať. Význam chrámu vzrástol keď v roku 1773 ho doň previezli kópiu zázračnej póčskej ikony. Od tej chvíle začali  do Malej Viesky putovať gréckokatolíci, neskôr aj katolíci. Staroveký kostolík nevyhovoval najmä na sviatok Narodenia P. Márie, kedy prichádzalo najviac pútnikov zo širokého okolia. Preto mesto Košice dalo roku 1803 postaviť na vyvýšenom mieste blízko lesa nový kostol v neskorobarokovom štýle. Dňa 29. októbra1831 pápež Gregor XVI. udelil plnomocné odpustky pútnikom, ktorí na sviatok Narodenia P. Márie navštívia tento chrám.

 

    

 

Sokoľ

Kostol v Sokoli bol postavený v roku 1995. Slávnosť posvätenia sa konala 8. 10. 1995. Kostol je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu.

 

    

 

Družstevná pri Hornáde, časť Tepličany

V Družstevnej pri Hornáde, časť Tepličany pribudol v roku 2016 nový kostol zasvätený Božiemu milosrdenstvu. Kostol bol slávnostne posvätený (konsekrovaný) dňa 12.11.2016. Kostol konsekroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita.