Úvod    Kontakt

Kontakt

Rím.kat. farnosť sv. Štefana,

Košická 5/11,

04431 Kostoľany nad Hornádom

Telefón: 0910 349 658

E-mail: rkfukostolany@stonline.sk

 

Úradné hodiny:

V pracovných dňoch po telefonickej dohode s kňazom na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

Počas víkendov je možné požiadať o zaopatrenie vážne chorých alebo nahlásiť úmrtie príbuzného.